Over FBC

star-939236_640

Historiek

Gesticht in 1991 in Brugge door Gilbert Van Nieuwenhuyze en Christian Vanbesien.

Door ziekte waren de activiteiten in 2014 onderbroken.

Begin 2016 heeft Bart Van Nieuwenhuyze (zoon van) het initiatief genomen om de activiteiten te hervatten.

Doelstelling

Flanders Business Circle wil een ontmoetingsplaats creëren op een kwalitatief niveau voor zijn leden en hun gasten.
Deze bekleden een verantwoordelijke functie binnen het bedrijfsleven, de wetenschappelijke of
culturele wereld, of overheidsorganisaties.

In feite wil Flanders Business Circle een platform vormen om op professioneel en persoonlijk vlak
de onderlinge relaties te versterken en actief uit te breiden.
Daarnaast is nieuwe kennis en informatie verwerven en intellectuele verruiming realiseren een ander doel.

FBC doet dit via informatieve gespreksavonden, bijeenkomsten die plaats hebben
in een gemoedelijke sfeer voor een groep gemotiveerde leden en hun eventuele genodigden
die interesse hebben om lid te worden of interesse hebben in het onderwerp van de avond.
De bedoeling is de leden actief in het gesprek te betrekken.

Inhoudelijk wordt uitgegaan van actuele thema’s, economisch, sociaal, cultureel of sportief
die door een gespecialiseerde en ervaren spreker gedurende maximum 45 minuten worden toegelicht.
De voorbije jaren mochten we zo Dr. D’Hooghe, Pol Vandendriessche, en vele andere gekende
en gerenommeerde namen uit de bedrijfs- en culturele wereld als gastspreker ontvangen.

Flanders Business Circle is geen serviceclub of andere sociaal-culturele organisatie.
Wij zien onze leden graag zoveel mogelijk aanwezig op onze informele maandagavonden.
Ondanks dat iedereen een drukke agenda heeft, mochten we de voorbije 20 jaar
toch steeds rekenen op een mooie opkomst,
we behouden daarom ook het concept van een vijftal bijeenkomsten per jaar.
Deze bestaan uit aperitief, diner met een gastspreker, een vragenronde of discussie met de spreker
gevolgd door een gezellige babbel in de bar met de andere aanwezigen.
Uiteraard is het de bedoeling dat de leden zelf bepaalde thema’s of hete hangijzers
aanbrengen met een eventuele gastspreker.

Bij de start was het idee van de stichters dat er een noodzaak was aan
meer informatie-uitwisseling op specifieke vlakken, voornamelijk bedrijfseconomische
praktijksituaties en dit in een open sfeer.
Met het nieuwe bestuur willen we op deze weg verder gaan en
willen we ook nieuwe mogelijkheden gaan creëren voor de leden.
Netwerken op een ontspannen manier, een meerwaarde betekenen voor jou en je bedrijf,
mensen uit diverse sectoren ontmoeten om zo nog meer inhoud te geven aan deze avonden.