Jaarprogramma 2022

Beste leden – Beste vrienden

Na een moeilijke periode is er licht 💡 aan het einde van de tunnel.

We kunnen binnenkort weer op een normale manier samen komen.

Uw bestuur heeft al de koppen bij elkaar gestoken – volgens de geldende maatregelen – om een aantal zaken op een rij te plaatsen.

Allereerst zijn de data gekend voor 2022.

Rekening houden met vakanties, WK enz… zijn dit de data:

  • Maandag 21 maart
  • Maandag 25 april
  • Maandag 13 juni
  • Zomeractiviteit maandag 22 augustus
  • Maandag 10 oktober
  • Maandag 12 december

We zijn aan het praten met enkele topsprekers.

Waaronder Jean-Marie Dedecker, Bisschop Bonny, Dominique Persoone, Bart Wille, Luc Demaarschalk enz…

Van zodra er iemand JA zegt, zijn jullie de eerste om het te weten.

Om onze financiën wat op orde te houden gaan we het tarief voor de 5 avonden volgens de u welgekende formule niet wijzigen.

WEL vragen we u om uw lidgeld van 320 euro vóór 15 maart te storten op 

rekeningnummer BEOBANK – IBAN: BE88 1096 6772 8841 – BIC: CTBKBEBX

==> jullie krijgen dan een factuur voor voldaan op bedrijf of privé voor jullie boekhouding

Op 21 maart krijgt u nog de kans om die avond zelf te betalen.

Voor wie later wil betalen zal de factuur 350 € worden.

We doen dit niet graag maar zijn er toe genoodzaakt, we moeten te veel tijd steken in rappels om tot de conclusie te komen dat nog steeds niet alle facturen betaald zijn. 

We rekenen op jullie begrip en snelle betaling van het lidgeld en hopen op een jaar waar terug veel mag en kan!

We hopen jullie in groten getale terug te zien om samen een aantal topvonden te beleven met een Glas en een Hap en meerdere goede sprekers!

Uw voorzitter,

Bart